Toimeentulotuki

Lomakkeet suomeksi

Lomakkeet ruotsiksi

Lomakkeet saameksi

Lomakkeet englanniksi

Aiheeseen liittyvää

Olet täällä: Tietoa toimeentulotuesta

Toimeentulotukihakemus vuonna 2021

Toimeentulotukihakemuksia on monia erilaisia. Usein kunnat järjestävät nettisivuilleen ladattavaksi ja tulostettavaksi toimeentulotukihakemuksen. Se jätetään mahdollisimman hyvin täytettynä asuinkunnan toimipisteeseen. Nykypäivänä onneksi sähköiset toimeentulotukihakemukset ovat yleistymään päin ja etenkin suuret kaupungit, kuten Helsinki, tarjoavat mahdollisuuden jättää tt-hakemuksen juuri sähköisesti.

Jos toimeentulotukihakemus ladataan kunnan tai kaupungin nettisivuilta, se saattaa olla PDF- tai esimerkiksi DOC-formaatissa. Tällöin tiedoston avaaminen voi edellyttää erityistä tietokoneohjelmaa (.pdf-päätteisten tiedostojen kohdalla tarvitaan esim. Adobe Acrobat Reader ja .doc-päätteisten kanssa esimerkiksi Open Office).

Toimeentulotukihakemuksessa on melko samat kysymykset ja kentät riippumatta siitä, minkä kunnan/kaupungin hakemus on kyseessä. Hakemuksessa kysellään esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • Haen toimeentulotukea alkaen päivämääräst
 • Hakijan sukunimi ja etunimet
 • Hakijan henkilötunnus
 • Hakijan äidinkieli
 • Hakijan perhesuhde (yksin asuva, avoliitto, leski, asumiserossa [alkaen pvm.], avioliitto, rekisteröity parisuhde, eronnut asuu erossa [alkaen pvm.])
 • Hakijan lähiosoite
 • Hakijan postinumero ja -toimipaikka
 • Hakijan puhelinnumero
 • Hakijan kotikunta
 • Hakijan kansalaisuus, ellei Suomen
 • Hakijan koulutus ja ammatti
 • Jos hakija on maahanmuuttaja: oleskelulupa/status
 • Hakijan työnantaja
 • Jos hakija on maahanmuuttaja: oleskeluluvan voimassaoloaika
 • Hakijan työpaikan sijaintikunta

Elämäntilanne

Lisäksi lomakkeessa kysellään avio- tai avopuolison tiedot samoilla kysymyksillä. Lisäksi saatetaan kysellä perheeseen asuvien lasten lukumäärää ja heidän syntymävuotensa (myös yli 18-vuotiaat). Lomakkeessa erotellaan tyypillisesti muualla asuvat alaikäiset lapset, sekä muut henkilöt, jotka asuvat samassa osoitteessa kuin hakija.

Lomakkeessa voidaan kysellä myös hakijan elämäntilannetta rasti ruutuun -tyyppisin vaihtoehdoin, esim. onko työtön, työssä, yrittäjä, opiskelija, keskeyttänyt opiskelut, eläkeläinen, sairauslomalla tai kuntoutustuella, työharjoittelussa taikka kuntouttavassa työtoiminnassa. Sama mahdollisen puolison elämäntilanteen kohdalta.

Asumismuoto

Toimeentulotukihakemuksessa tietenkin kysytään myös hakijan asumismuotoa, eli onko hän esimerkiksi vuokralla, asuntolassa, työsuhdeasunnossa, hoitokodissa tai palvelutalossa, vanhempien luona tai omistusasunnossa. Lisäksi kysytään tarkemmin asumismuodosta (kerrostalo, rivi-/paritalo, omakotitalo), asunnon pinta-ala, sekä huoneiden lukumäärä ja lämmitysmuotokin on hyvä ilmoittaa. Jos kyseessä on omistusasunto, silloin ilmoitetaan asunnon hankkimisajankohta vuoden tarkkuudella, sekä asunnon omistajan tai omistajien nimet.

Raha-asiat

Hakemuksessa on myös hyvin henkilökohtaisilta tuntuvia kysymyksiä omaisuudesta ja varallisuudesta. Kysytään esimerkiksi minkälaista omaisuutta on, onko velkaa, ja jos on niin mihin sitä käytetään, tai onko otettu opintolainaa. Myös muut velat, osamaksut, pikavipit ja velkajärjestelypäätökset puidaan. Toimeentulotukipäätöksen kannalta tärkeää on selvittää myös muut vireillä olevat etuudet, kuten onko vireillä asumistukipäätös. Taloudellista asemaa selvitetään vieläkin yksityiskohtaisemmin kyselemällä euromääräisiä summia kaikista mahdollisista lähteistä (esim. työeläkkeen määrä, elatusapu, omaishoidontuki, osinkojen pääomatulot, veronpalautus, työttömyysturva jne.).

Lopuksi

Usein hakemuksen loppuvaiheilla lisätään sarakkeisiin tiedot hakijan rahamenoista: vuokrasta, yhtiövastikkeesta, vesimaksusta, saunamaksusta, sähköstä, kaasusta, öljystä, asuntolainan korosta, kotivakuutuksesta, elatusapumaksuista, työmatkakuluista jne. Hakemuksen lopussa voi myös vapaamuotoisesti perustella miksi toimeentulotukea haetaan. Lopuksi hakemuksen päätteenä on kentät hakijan allekirjoitukselle ja nimenselvennykselle.

"Toimeentulotukihakemus" on saanut pisteet 6,2 yhteensä 10 pisteestä. Toimeentulotukihakemus on arvosteltu 5 kertaa.

Aiheeseen liittyvää