Toimeentulotuki

Lomakkeet suomeksi

Lomakkeet ruotsiksi

Lomakkeet saameksi

Lomakkeet englanniksi

Aiheeseen liittyvää

Tietoa toimeentulotuesta (1/1)

Ehkäisevä toimeentulotuki

Ehkäisevä toimeentulotuki on tarveharkintainen kunnan myöntämä toimeentulotuen muoto. Kunta päättää myöntääkö se sitä, se myös määrittelee ne kritee…

Huoltoapu

Toimeentulotukea on kutsuttu toimeentulotueksi vuoden 1984 jälkeen, kun sosiaalihuoltolakiin tehtiin nimimuutos. Sitä ennen tätä viimeisijaista talo…

Ketkä yleensä hakevat toimeentulotukea?

Noin 29% toimeentulotuen hakijoista on luokiteltu ryhmään “muut”, johon lukeutuvat muun muassa pitkäaikaistyöttömät. Opiskelijoita toimeentulotuen h…

Kuinka moni saa toimeentulotukea?

Vuonna 2011 toimeentulotukea annettiin yhteensä 371 898 henkilölle. Samassa kotitaloudessa asuvista henkilöistä useampi voi saada toimeentulotukea.…

Kuinka nopeasti toimeentulotukipäätöksen tehdään?

Se vaihtelee kunnittain ja myös sen mukaan, milloin toimeentulotukea haetaan. Päätös toimeentulotuesta on kuitenkin annettava viimeistään seitsemänt…

Kuinka paljon toimeentulotuki maksaa yhteiskunnalle?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemassa raportissa Toimeentulotuen menot 2012 käy yksiselitteisesti ilmi, että toimeentulotuesta koituu yh…

Kuka voi saada toimeentulotukea?

Suomessa kuka tahansa perhe tai henkilö voi saada toimeentulotukea, mikäli tulot ja varat eivät riitä päivittäisiin välttämättömiin menoihin. Tukea…

Missä eniten kysyntää toimeentulotuelle?

Suomessa toimeentulotukea hakevat eniten Pohjois-Karjalan alueen asukkaat, jossa jokaisesta tuhannesta asukkaasta 89 saa toimeentulotukea. Toiseksi…

Mistä toimeentulotukea saa?

Asuinkunnan sosiaalitoimistosta. Jos tilanne on hyvin kiireellinen, tukea voi hakea myös sen kunnan sosiaalitoimistosta, jossa tilapäisesti oleskell…

Pääseekö keskustelemaan sosiaalityöntekijän kanssa?

Pääsee. Henkilön, joka hakee toimeentulotukea, on pyytäessään päästävä henkilökohtaisesti tapaamaan ja keskustelemaan kunnan sosiaalityöntekijän tai…

Perustoimeentulotuki

Vuonna 2013 täysi perustoimeentulotuen perusosa on yksin asuvalle henkilölle 477,26 euroa kuukaudessa. Tällä summalla on katettava ravintomenot, vaa…

Täydentävä toimeentulotuki

Täydentävä toimeentulotuki on toimeentulotuen yksi kolmesta muodosta. Täydentävällä toimeentuella katetaan erityismenoja, kuten lasten päivähoitomak…

Toimeentulotukihakemus

Toimeentulotukihakemuksia on monia erilaisia. Usein kunnat järjestävät nettisivuilleen ladattavaksi ja tulostettavaksi toimeentulotukihakemuksen. Se…

Toimeentulotukipäätöksestä valittaminen

Aina kun toimeentulotukipäätös tehdään, tukipäätöksen yhteydessä kerrotaan kuinka tehdystä päätöksestä voi valittaa. Jos asiakas ei ole tyytyväinen…

Valitusviranomaiset, joille toimeentulotukipäätöksen valitus ohjataan

Jos toimeentulotukipäätökseen halutaan tehdä valitus, ensimmäinen muutoksenhaku tehdään oman kunnan sosiaalilautakunnalle. Jos sellaista instanssia…

  • Edellinen sivu
  • Seuraava sivu